Nieuwsbrief

Financiële toepassingen

Controle autofinancieringsmarge

Tijdens de workshop 'Budget 2016' is er gezegd dat we de configuratie-instelling voor het controleren van het financieel evenwicht van een MJP tot een bepaald boekjaar standaard zouden invullen met 2019 bij installatie van de voorbije subrelease, dit naar aanleiding van de omzendbrief(BB 2015/2). Recenter hebben we echter bijkomende informatie ontvangen van ABB:

  • Volgens de regelgeving moet de autofinancieringsmarge van het laatste financiële boekjaar waarop de financiële nota van het meerjarenplan betrekking heeft, groter dan of gelijk zijn aan nul.
  • Ingeval van een meerjarenplan tot 202X moet de autofinancieringsmarge in 202X dus minstens 0 zijn.
  • De regelgeving omtrent een positieve autofinancieringsmarge in dit geval voor het jaar 2019 is niet sluitend en bijgevolg niet afdwingbaar. We kunnen hiervoor verwijzen naar de omzendbrief(BB 2015/2) betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2016 van 10/07/2015, waarin het volgende vermeld wordt: “Ik reken erop dat de besturen hun verantwoordelijkheid nemen om uiterlijk in het boekjaar 2019 een structureel evenwicht te bereiken."

Samengevat is een structureel evenwicht in het laatste jaar van de financiële nota verplicht.  Indien het laatste jaar niet 2019 is, dan is er ook in 2019 een structureel evenwicht gewenst. Het is dus beter om de instelling foxbeleid.controle.legislatuur.t.e.m.jaar zelf in te stellen op basis van de noden van uw bestuur. Daarom is dit bij de installatie van de subrelease 4.8.2.2 niet aangepast.

Workshop 'Budget 2016'

De recent georganiseerde Foxbeleid-workshop 'Budget 2016' kon genieten van uw enthousiaste aanwezigheid.  Hoe starten aan het budget voor 2016, de conversie van economischesectorcodes, het instellen van kredietbewaking en het importeren van loonbudget waren dé voornaamste topics die aan bod kwamen tijdens deze namiddag.  Daarnaast werden enkele handige nieuwe features (bv. budgetplantype aanpassen) gedemonstreerd en afsluitend werden enkele tips & tricks meegegeven.  Voor zij die niet aanwezig konden zijn zetten we de belangrijkste zaken graag nog eens op een rijtje in de onderstaande nieuwsberichten.

Conversie economischesectorcode

De conversie van de economischesectorcodes gebeurt automatisch bij het aanmaken van een budgetplan type 'Budget' of 'Meerjarenplanaanpassing' als het budgetboekjaar 2016 is.  Deze implementatie is operationeel sinds versie 4.8.0.0 (begin september).  Besturen die reeds eerder een budgetplan met type 'Budget' of 'MJPA' hadden aangemaakt voor 2016 zullen manueel de conversie moeten uitvoeren. Dit gebeurt door te klikken op de conversieknop op het budgetplandetailvenster. 

Door de introductie  van de vereenvoudigde lijst met economischesectorcodes worden in het budget en/of in de MJPA van 2016 veel ramingen aangepast, omdat de economischesectorcode wijzigt. 

Bv 2016/GBB-CBS/0119-00/6110000/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN -1000
Bv 2016/GBB-CBS/0119-00/6110000/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN    +1000

Tussen die conversie-wijzigingen is het moeilijk om de 'gebruikerswijzigingen' te detecteren.  We raden daarom aan om als tussenstap een geconverteerd budgetplan MJPA 2016 ESC aan te maken zoals werkwijze 1 of 2 dit beschrijft in de handleiding 'Opmaak budget 2016'.  Deze MJPA bevat enkel de wijzigingen die veroorzaakt zijn door de ESC-conversie.  Na creatie zet u dit budgetplan het best onmiddellijk 'in wacht' zodat het geen andere wijzigingen bevat.

In een andere (echte) MJPA 2016 kunnen dan de effectieve wijzigingen plaatsvinden.  In het scherm 'Budget wijzigen en vergelijken' kunnen de 2 aangemaakte budgetplannen naast elkaar gelegd worden om enkel de gebruikerswijzigingen weer te geven. 

Wenst u meer uitleg over de ESC-conversie, raadpleeg dan hier onze handleiding.

Tips en nieuwigheden budget 2016 FoxBeleid

  • Vooraleer een bestuur het budget voor 2016 kan stemmen zal er een MJPA moeten gebeuren.  Het resultaat van de jaarrekening 2014 moet worden verwerkt in deze MJPA 2015 of 2016.  Het budget 2016 moet passen in de laatst goedgekeurde of gestemde meerjarenplanaanpassing.
  • Indien er in het boekjaar 2016 een MJPA en/of een budget 2016 'in stemming' staat of 'goedgekeurd' is, dan kunnen in een eventuele budgetwijziging 2015 enkel ramingen van 2015 aangepast worden.  In deze budgetwijziging 2015 kunnen er dus geen investeringsramingen voor hogere jaren (2016, 2017, ..) aangepast worden.
  • Vanaf 1 januari 2016 kan er in het boekjaar 2015 enkel nog een budgetplan van het type 'Wijziging van de raming' gebruikt worden.  Vooraleer de overdrachtskredieten worden overgedragen van 2015 naar 2016 moet het laatste planningsrapport 'Wijziging van de raming' worden goedgekeurd.  Anders zullen de reeds overgedragen investeringskredieten moeten worden teruggedraaid.
  • Zijn er besturen waar bij het opstarten standaard 2014 wordt voorgesteld, dan is het mogelijk om dit via de configuratie-instelling 'boekhouding.login.[foxboek/foxbeleid].boekjaar.default' de gewenste waarde (2015, 2016) in te geven.  Na herstart zal het programma dan automatisch dit boekjaar voorstellen bij het inloggen.
  • Wanneer de import van de loonbegroting gewenst is in een MJPA met budgetboekjaar 2015, dan is het nodig om de configuratie-instelling 'foxbeleid.esc.conversie.bij.import.deelbudgetplan' af te zetten zodat de conversie van de economischesectorcodes niet gebeurt.  Let wel, nadien moet dit terug aangevinkt worden.
  • Sinds de versie 4.8.2.2 is het rapport doelstellingenbudget B1 (en wijzigingsvariant) opnieuw geïmplementeerd zodat dit exact overeenstemt met het officiële schema.  Via Menu - Analyse rapport - Budgetraming vergelijking draaitabel kan de bijkomende informatie opgevraagd worden.